Zanieczyszczenie powietrza i hałas. Jak duże mają znaczenie?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że transport drogowy nie jest dobry dla środowiska i naszego zdrowia. Wydaje się jednak, że nadal nie przywiązujemy dużej wagi do ryzyka, związanego z generowanymi przez niego zanieczyszczeniami i hałasem Poniżej przedstawiamy Wam kilka informacji obrazujących skalę problemu.

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, twierdzi, że zanieczyszczenie powietrza stanowi największe zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Europy. Na jakiej podstawie? Szacunkowa liczba przedwczesnych zgonów z tej przyczyny wynosi ponad 1000 dziennie! Transport drogowy przyczynia się do znaczącej części z nich. We wrześniu 2015 wybuchła afera „dieselgate” związana z procederem montowania w pojazdach oprogramowania pozwalającego na manipulację wynikami pomiarów emisji zanieczyszczeń. Przy okazji zbadano, że odpowiada on m.in. za prawie 40% emitowanych do atmosfery tlenków azotu (NOx), które mają udział w powstawaniu smogu i kwaśnych deszczy.

Francuski Senat oszacował nawet koszt ponoszony rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Uwzględniając wpływ na zdrowie oraz konsekwencje ekonomiczne określili, że jest to 101,3 miliarda euro rocznie. Wskazano przy tym 45 000 przedwczesnych zgonów w skali roku, związanych z astmą, atakami serca, rakiem płuc, zawałami i zapaleniem oskrzeli. Czy można temu zaradzić? Dni bez samochodu w Paryżu i Brukseli spowodowały spadek ilości NOx i cząsteczek PM10 oraz PM2.5. Transport jest nam jednak potrzebny! Wniosek? Potrzebujemy elektromobilności.

Jeżeli ten argument nie jest wystarczający, to warto zwrócić uwagę, że z powodu ruchu na ulicach miast około 100 milionów mieszkańców Europy jest wystawiona na hałas o średniej głośności 55 dB lub większy, przez cały dzień i noc (wg Europejskiej Agencji Środowiska). Badania wspomnianej wcześniej WHO z 2011 roku powiązały problem miejskiego hałasu ze stanem zdrowia mieszkańców. Otrzymane wyniki wskazały, że 1,8% ataków serca w krajach Europejskich może być związane właśnie z ciągłym narażeniem na „dźwięki miasta”. Pojazdy elektryczne są natomiast cichsze od konwencjonalnych.

Negatywne skutki zanieczyszczeń i hałasu nie są bajkami. Dotykają nas już teraz. Rozwój elektromobilności nie może czekać.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.