Wnioski z Kongresu Nowej Mobilności

Nisko lub zeroemisyjny transport zbiorowy, bariery rozwoju rynku, planowanie infrastruktury. Polscy samorządowcy rozmawiali o tym podczas Kongresu Nowej Mobilności. Na co zwrócili uwagę?

Kongres Nowej Mobilności to największy w Polsce warsztat dla samorządów, poświęcony tematyce elektromobilności. Przez 24 godziny ponad 500 przedstawicieli polskich miast wspólnie z praktykami rynku omawiało najlepsze rozwiązania przyczyniające się do rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce.

Należy zwrócić uwagę, że kongres rozpoczął się od ważnego dla rozwoju elektromobilności w Polsce – podpisania Deklaracji Miast na rzecz Rozwoju Elektromobilności. Poparcie wyrazili przedstawiciele ponad 30 miast, w tym: Częstochowy, Kielc, Białej Podlaskiej, Lublina, Słupska, Olsztyna, Krakowa, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Suwałk, Nowego Sącza, Tczewa, Tarnowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Puław, Ełku, Sosnowca, Torunia, Krosna, Kędzierzyna Koźla, Warszawy, Wałbrzycha, Wejherowa, Wrocławia i Zielonej Góry.

Uczestnicy rozmawiali między innymi o elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego. O obecnym stanie floty autobusów elektrycznych i planach na kolejne lata mówił między innymi wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński, ale plany w tym zakresie deklarowali również włodarze innych miast. Podczas warsztatów poświęconych temu zagadnieniu podjęto kwestię wymogów, których spełnienie jest niezbędne do realizacji transportu miejskiego pojazdami nisko- i zeroemisyjnymi. Jako kluczowy element wskazano wówczas planowanie, zwłaszcza infrastruktury, której brak wskazano jako istotną przyczynę rozwoju rynku.

Samorządowcy zwracali uwagę na fakt, że ich plany i starania w kierunku rozwoju elektromobilności powinny otrzymać wsparcie zewnętrzne. Spodziewają się go między innymi z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA ocenił, że proponowane przez Ministerstwo Energii wsparcie zakupu autobusów i trolejbusów „z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego w Polsce”.

Uczestnicy Kongresu dyskutowali również na temat promocji elektromobilności wśród mieszkańców miast. Jednak zauważyli, że podstawą jest zapewnienie im dostępu do ogólnodostępnej struktury ładowania. Podczas warsztatu „Jak rozwijać ogólnodostępną infrastrukturę ładowania?” wskazano, że stacje ładowania powinny być instalowane w pobliżu budynków wielorodzinnych, co wiąże się z preferencjami użytkowników, którzy wolą ładować pojazdy w porze nocnej. Uwagę poświęcono także wyposażaniu ładowarek w inteligentne systemy oraz automatyzacji ładowania. Omawiano też szereg wyzwań związanych z tą tematyką, a rozwiązanie części z nich będzie na pewno wymagać kolejnych innowacji.

Część spotkań warsztatowych służyła rozwojowi projektu Biała Księga Elektromobilności, który ma w założeniu uzupełnić polski porządek prawny o przepisy sprzyjające rozwojowi elektromobilności i usuwające bariery. Obecny podczas wydarzenia wiceminister środowiska, Michał Kurtyka, zaprosił uczestników na Global e-Mobility Forum. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że prace będą tam kontynuowane.

 

Więcej informacji na ten temat oraz wypowiedzi wybranych uczestników dostępne są na stronie pspa.com.pl

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.