System identyfikacji elektromobilności – co znajdziemy w raporcie?

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przygotowało propozycje pionowego i poziomego oznakowania związanego z elektromobilnością. Dotychczasowy brak katalogu takich znaków stanowił przeszkodę w rozwoju tej koncepcji! Rozwiązania oparte na raporcie PSPA wdrożyła już Łódź.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przeprowadziło badania, według których jedynie 4% polskich kierowców może znać przywileje wynikające z użytkowania pojazdów elektrycznych, a 85% użytkowników tych pojazdów spotkało się z nieodpowiednią reakcją pozostałych uczestników ruchu, np. w czasie poruszania się buspasem. 

Większość kierowców nie orientuje się, gdzie znajduje się najbliższa ładowarka, a jednocześnie ponad połowa miała kiedyś trudności ze skorzystaniem ze stacji, z powodu źle zaparkowanego pojazdu konwencjonalnego. Jedną z przyczyn jest brak odpowiednich rozwiązań prawnych i oznaczeń, które pomogą informować o możliwości poruszania się buspasami, miejscach zastrzeżonych dla EV i nie tylko. Stowarzyszenie przygotowało więc odpowiedni katalog, z którego skorzystało już Miasto Łódź. Co znajdziemy w środku? 

Rozdział pierwszy zawiera piktogram podstawowy, przedstawiający samochód elektryczny oraz jego uzupełnienie – wersję w kole. Towarzyszą im informacje o konstrukcji znaku i zastosowanym liternictwie. 

Na tej podstawie w rozdziale drugim prezentowane są znaki pionowe dotyczące pasa ruchu dla pojazdów elektrycznych, autobusów, taksówek i MTON. Przygotowano również oznaczenie miejsca parkingowego dla EV i stacji ładowania (w tym wariant ze wskazaniem odległości). Autorzy uwzględnili możliwość występowania zaproponowanych znaków na tablicach zbiorczych i umieścili w tym rozdziale również odpowiednie projekty. Ostatnie strony poświęcone są tablicom do znaków drogowych i tablicom informacyjnym. 

Część dotyczącą oznakowania poziomego rozpoczyna napis EV w wersji krótkiej i długiej. Na kolejnych stronach prezentowane jest jego zastosowanie do oznaczania pasa ruchu dla pojazdów elektrycznych. Ma być on umieszczany w odległościach pozwalających na łatwą identyfikację. Zaprojektowano także poziome oznaczenie miejsc postojowych, w formie koperty na zielonym tle. W połączeniu z oznakowaniem pionowym, elementy te mają zmienić opisaną w wynikach badania sytuację. 

Raport podsumowuje ocena prawna przygotowanego oznakowania. Całość dostępna jest na stronie PSPA: http://pspa.com.pl/system-identyfikacji-dla-polskiej-elektromobilnosci-raport 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.