Stacje ładowania co 60 km w UE

19 października Komisja Transportu i Turystyki przy Parlamencie Europejskim przegłosowała przyjęcie mandatu negocjacyjnego traktującego o rozmieszczeniu infrastruktury dla pojazdów stosujących paliwa alternatywne. Zakłada się, że już w 2026 roku przy głównych drogach UE stacje ładowania mają być rozmieszczone co 60 kilometrów! Posłowie zasugerowali również działania w celu utworzenia większej ilości stacji tankowania wodoru –te miałyby się znaleźć co 100 km do 2028 roku, a nie, jak wcześniej sugerowała Komisja Europejska, co 150 km do 2031 roku. Ostateczny kształt ustawy będzie negocjowany przez Państwa Unii Europejskiej i Parlament Europejski w następnym roku.

To bardzo ważny krok w kierunku rozwoju elektromobilności i ochrony klimatu. Chociaż ustalenia na razie dotyczą samochodów osobowych, to do 2026 roku wymogi te obowiązywałyby również dla ciężarówek i autobusów. Do 2027 miałby też powstać unijny punkt dostępu do danych dotyczących paliw alternatywnych –mielibyśmy w nim znaleźć informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania i cen na stacjach w całej Unii Europejskiej.

Rozwój infrastruktury dla samochodów korzystających z alternatywnych paliw to kluczowy punkt w procesie dekarbonizacji transportu. Ustalenia są częścią pakietu „Fit for 55 in 2030”-planu, który zakłada zredukowanie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu do roku 1999. Do 2024 roku zaś kraje powinny przedstawić swoje plany na osiągnięcie wyznaczonych celów.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

biuro@lotospaliwa.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.