Recykling baterii z samochodów elektrycznych

Solvay, Veolia i Renault zaangażowały się we wspólny projekt, którego zadaniem jest wypracowanie optymalnych metod produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Wspomniane przedsiębiorstwa stawiają na gospodarkę cyrkularną oraz obieg zamknięty. Firma Solvay jest koncernem z doświadczeniem i wiedzą w obszarze pozyskiwania metali z akumulatorów. Przedsiębiorstwo, wspólnie z Renaultem i Veolią, planuje zintensyfikować działania chroniące zasoby naturalne, łatwo i tanio pozyskując kobalt, nikiel i lit. Czyste surowce, pozyskane z akumulatorów, będą mogły zostać użyte ponownie w nowych bateriach, zmniejszając w ten sposób wpływ na środowisko przyszłych baterii EV.

Przedstawiciele Solvay zdradzają, że wspólna praca konsorcjum dotyka optymalizacji i usprawnienia procesów zbierania, transportu, demontażu i mechanicznej obróbki zużytych baterii, wydobywania metali wartościowych w procesie hydrometalurgicznego recyklingu baterii.

Ważnym ogniwem w tym triumwiracie jest firma Veolia, która posiada zakład recyklingu baterii. Korzysta ona z technologii hydrometalurgicznej, która polega na wypłukiwaniu masy bateryjnej kwasem bądź zasadą. W ubiegłym roku Veolia zrecyklingowała ponad 700 ton baterii. Renault wnosi do układu istotne doświadczenie, dotyczące renowacji akumulatorów w trakcie pierwszego okresu eksploatacji czy też aplikacji drugiego okresu eksploatacji do magazynowania energii.
Chociaż nie ma jeszcze wystarczającej liczby wycofywanych z rynku akumulatorów, by zmierzyć realne możliwości w recyklowaniu baterii, firmy postrzegają obieg zamknięty jako jedną z podstaw w przygotowywaniu się do rychłej elektryfikacji transportu.

Możemy być zatem dumni, że w Polsce powstała jedna z pionierskich fabryk, odpowiedzialna za recykling baterii. Otwarty w Zabrzu przez Renaulta zakład będzie przyjmować baterie po elektrykach i hybrydach typu plug-in z całej Europy Wschodniej: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Działania w tym obszarze zapowiada też LG Energy Solution Polska, duży producent baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.