Projekt LEM – badanie satysfakcji Klientów

W 2017 roku rozpoczął się pilotażowy program Projektu LEM polegający na budowie sieci 12 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wzdłuż korytarzy TEN-T w Polsce (Trójmiasto-Warszawa na odcinkach autostrad A1 i A2).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z instrumentu „Łącząc Europę”.

Aby poznać opinie osób korzystających z sieci LOTOS Niebieski Szlak, wśród Klientów stacji przeprowadzono dokładne badania ankietowe i focusowe oraz dokonano analizy danych dotyczących bieżącej eksploatacji punktów ładowania w okresie 26.10.2018 – 26.10.2019.

Na tej podstawie powstał raport z badania satysfakcji Klientów, który dostępny jest do pobrania pod linkiem: KLIKNIJ.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

biuro@lotospaliwa.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.