Europejskie Centrum Elektromobilności w Polsce

W Polsce powstaje największe w Europie Centrum Elektromobilności. To kolejny ważny krok w kierunku dekarbonizacji sektora transportu w naszym kraju.

Mimo wielu znaczących inicjatyw na rzecz elektromobilności często pojawiają się głosy, że Polska jest krajem opóźnionym w tym obszarze o niemal 30 lat. Postanowiono jednak przekuć słabość w siłę, stawiając na edukację, czerpanie wiedzy od krajów z rozwiniętą elektromobilnością oraz unikanie błędów pioniera, angażując przy tym olbrzymie pokłady intelektualne innowatorów, naukowców i przedsiębiorców. Miejscem zrzeszającym i wspierających wymienionych w edukacji i rozwoju będzie powstające w Zielonej Górze Europejskie Centrum Elektromobilności (ECE).

Z końcem czerwca br. w Zielonej Górze został podpisany list intencyjny, dotyczący zbudowania nowoczesnego centrum, które będzie bazowało na licznych międzynarodowych kontaktach i latach doświadczenia twórców w obszarze elektromobilności. Sygnatariuszami listu sąEkoenergetyka – Polska S.A., Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Polski Fundusz Rozwoju S.A., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

ECE połączy naukę z biznesem oraz stanie się ośrodkiem badawczo-rozwojowym, edukującym nowych pracowników i promującym elektromobilność w Europie. Będzie pełnić rolę inkubatora dla nowoczesnych rozwiązań, umożliwiającego przekształcanie idei w możliwe do wdrożenia plany. Europejskie Centrum Elektromobilności to najbardziej innowacyjny projekt tego typu w Europie.

Działania ECE będą skoncentrowane na ludziach, kształceniu ich, wspieraniu naukowym, tworzeniu dzięki nim nowych miejsc pracy. Według inicjatorów tego projektu jako jeden z najważniejszych ośrodków wytwarzających technologię elektromobilną w kraju wpłynie na szybki rozwój nowych przedsiębiorstw z wysokim globalnym potencjałem gospodarczym.
Inicjatorzy powstania ECE planują zainteresować elektromobilnością jak najwięcej firm. Ponadto, chcą uczynić region Zielonej Góry zagłębiem tej gałęzi gospodarki w Polsce.  Wybór miasta, Zielonej Góry, jest nieprzypadkowy. To tutaj działa od ponad 10 lat jednaz pierwszych firm działających na rynku stacji ładowania dla transportu publicznego, Ekoenergetyka – Polska S.A., która  dostarczała rozwiązania dla Warszawy, Jaworzna, Hanoweru, Oslo, Barcelony czy Paryża. W mieście tym znajduje się też organizacja wspierająca rozwój elektromobilności także poza regionem – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

ECE jest znakomitą odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat, potrzeby i wyzwania, przed którymi postawiona będzie Polska w niezwykle szybko zbliżającej się do nas  przyszłości. To także napawający optymizmem dowód, że elektromobilności nie da się zatrzymać. Zdaniem inicjatorów ECE, efekty jego działania będzie można zauważyć już za kilka lat.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.