Elektromobilność w praktyce – Szkolenia PSPA

Jakie są obowiązki polskich samorządów w świetle ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? PSPA przygotowało cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych.

Szkolenia będą odbywać się w październiku i listopadzie 2019 roku w 32 polskich miastach i obejmować następujące zagadnienia: 

  • obowiązki polskich samorządów w świetle ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 
  • realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych; 
  • efektywne sposoby wdrażania ustawowych zapisów w ramach dostępnych na rynku rozwiązań; 
  • aspekty praktyczne, z którymi stykają się podmioty funkcjonujące na rynku (kwestie technologiczne, prawne i społeczne). 

Oznacza to, że poruszone zostaną kwestie udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz flocie komunikacji miejskiej, budowy ogólnodostępnych punktów ładowania i ustanawiania stref czystego transportu, czyli obszarów, do których ogranicza się wjazd pojazdów innych nich elektryczne, napędzane wodorem i napędzane gazem ziemnym. Uzupełniająco, w programie szkolenia obecna jest również prezentacja dotycząca gazomobilności. 

Dla samorządowców to przede wszystkim możliwość uzyskania realnego wsparcia we wdrażaniu elektromobilności, a także dostępu do informacji, danych, statystyk, opinii i analiz rynkowych. W czasie zajęć będą mieli możliwość konsultować się z ekspertami i praktykami rynkowymi oraz wymienić doświadczeniem z innymi uczestnikami. Ponadto, otrzymają praktyczne materiały, a ich wiedza praktyczna zostanie poszerzona o umiejętność prowadzenia i ładowania samochodu elektrycznego. 

Patronat nad serią szkoleń objęły Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji. Wsparcie zadeklarowały również PGE, ABB, Alphabet, BMW, NGLLegal, Volkswagen, Engie, Mercedes, PGNiG, PFR i Lasy Państwowe. 

Pełna lista miast, w których odbędą się zajęcia, program oraz informacje dotyczące zapisów są dostępne na stronie: http://elektromobilnoscwpraktyce.pl 

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.