Driving Change Together Partnership – partnerstwo na rzecz rozwoju elektromobilności

W 2018 roku Polska i Wielka Brytania ogłosiły partnerstwo w zakresie elektromobilności – Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility. Jakie deklaracje złożono w dokumencie? O tym, w tekście poniżej.

U podstaw dokumentu stoją wyzwania związane z redukcją emisji CO2 oraz zanieczyszczeń. Sektor transportu odpowiada za 14 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Rosnąca ilość przewożonych towarów i wzrost mobilności ludzi, sprawiają, że w trosce o środowisko należy wprowadzić zmiany zarówno w technologii transportu, jak i jego organizacji. A co za tym idzie, położyć nacisk na zeroemisyjność i elektromobilność.

Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility ma zapewnić możliwość życia w czystym i przyjaznym środowisku poprzez stworzenie odpowiednich warunków prawnych, społecznych, kulturalnych oraz ekonomicznych. Promocja elektromobilności, zrównoważonego transportu i innowacji, w tym sektorze gospodarki, ma przełożyć się na redukcję emisji CO2 i ogólną poprawę jakości życia – będzie to wynik lepszego stanu zdrowia i otoczenia.

Sygnatariuszami oświadczenia zostały 43 państwa, kilka regionów i miast oraz 18 organizacji międzynarodowych i pozarządowych. A jakie zapisy w nim znajdziemy?

Deklaracja przypomina istotność Deklaracji Paryskiej dotyczącej wspólnego działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innych, międzynarodowych porozumień nawiązanych w tym celu. Wspomniana jest m.in. inicjatywa EV100 zrzeszająca globalne firmy, które zobowiązały się do wymiany swojej floty pojazdów na elektryczne i/lub zainstalowania stacji ładowania w swoich siedzibach.

W tekście pojawia się też deklaracja przyspieszenia przejścia na pojazdy niskoemisyjne poprzez zobowiązanie osiągnięcia zerowej emisji z transportu, tworzenie zachęt dla konsumentów oraz promocję pojazdów elektrycznych.

Strony zamierzają również wspierać rozwój rynku, m.in. przez budowę infrastruktury oraz technologii, wspieranie badań mających udoskonalić rozwiązania bezemisyjne. Zadeklarowana współpraca ma mieć oczywiście charakter międzynarodowy oraz wiązać się z dzieleniem doświadczeniem i wiedzą.

Nie wiemy dziś, czy wszyscy sygnatariusze będą realizować postanowienia Driving Change Together Partnership, ale mamy wielką nadzieję, że przynajmniej większość z nich zacznie. Tymczasem każdy z nas może wspierać globalną zmianę, wybierając samochody hybrydowe lub elektryczne. Ich cena ma stopniowo spadać. Szerokiej drogi!

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

biuro@lotospaliwa.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.