Czy elektryczne pojazdy dostawcze się opłacają?

Ponieważ elektromobilność jest jeszcze młodą koncepcją, odpowiedź zapewne nie jest oczywista dla zarządów przedsiębiorstw. By dostarczyć im danych niezbędnych do podjęcia decyzji o modernizacji floty, podczas 6 tygodniowych testów, PSPA zbadało całkowite koszty posiadania elektrycznego Mercedesa eVito w 3 różnych scenariuszach eksploatacji.

Scenariusz I: Samochody były eksploatowane we flocie Polkomtela, a ich użytkownikami byli pracownicy Departamentu Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych. Poruszali się oni między stacjami przewożąc różne komponenty. Na podstawie analiz i obliczeń określono, że w tym scenariuszu, całkowity koszt posiadania aut, bez uwzględnienia dopłat, wyrównał się przed upływem siedmiu lat od rozpoczęcia eksploatacji. Dopłaty z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) przyczyniły się do skrócenia tego czasu do nieco ponad roku.

Scenariusz II: Z samochodów korzystali pracownicy Hotelu Ossa na trasach krajowych. Pojazdy były używane do obsługi procesu zaopatrzenia gastronomicznego obiektu. Podobnie jak w pierwszym scenariuszu, dopłaty z FNT pozwoliły na wyrównanie całkowitego kosztu posiadania po upływie roku od wdrożenia pojazdów do floty.  Bez uwzględnienia dopłat zrównanie całkowitego kosztu posiadania nie nastąpiło w analizowanym 8-letnim okresie użytkowania samochodów.

Scenariusz III: Pojazdami poruszali się pracownicy Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin. Samochody wykorzystywano do transportu urządzeń infrastruktury technicznej. Ponownie wyrównanie całkowitego kosztu posiadania z dopłatami nastąpiło między pierwszym a drugim rokiem eksploatacji, zaś bez dopłat stało się to po upływie 6 lat.

Co jeszcze zaobserwowali badacze? Największą oszczędność w kosztach eksploatacji dostawcze pojazdy elektryczne osiągają w mieście. W tym przypadku znacząco różni się koszt przejechania 100 km EV (7,92zł), a samochodem spalinowym (32 zł). Ważniejszą obserwacją wydaje się natomiast prognozowany wpływ dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Pokazuje on, że wsparcie ze strony państwa będzie miało istotne znaczenie dla jej rozwoju komercyjnego.

Przy okazji badań ponownie podkreślono, że kierowanie pojazdem elektrycznym wiąże się też z szeregiem udogodnień, takich jak darmowe parkowanie w płatnych strefach w centrach miast czy prawo do nieograniczonego wjazdu do stref czystego transportu, co może być istotne dla właścicieli biznesów zlokalizowanych w takich strefach.

Pełen raport z badań dostępny jest na stronie: https://flotazenergia.pl/

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.