Blisko 1,9 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych!

Blisko 1,9 mld zł zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych w tym roku!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1 miliard złotych na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych a 870 milionów przeznaczone będzie na inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 stycznia.
Z dotacji mogą skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy.

Dzięki programowi „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” w Polsce powstanie 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów można składać do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. W przypadku, gdy pula pieniędzy przeznaczona na realizację programu skończy się szybciej, przed zaplanowanym terminem zakończenia naboru, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW.

Gotowe wnioski przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej. Można je składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który jest dostępny pod adresem:
www.gwd.nfosigw.gov.pl.

Kontakt w sprawie naboru (zadawanie pytań) umożliwi skrzynka e-mail:

infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.