Badanie projektu InsightOut Lab

InsightOut Lab to niezależny projekt i marka agencji OneMulti – jego zadaniem jest badanie i promocja najnowszych trendów, zmian i insightów. Jednym z takich zagadnień jest elektromobilność, w kontekście której niedawno przeprowadzono badania wśród Polaków.

Wynika z nich, że aż ponad połowa respondentów realnie myśli nad zmianą swojego dotychczasowego auta na elektryczny odpowiednik. 18% odpowiadających zdecydowanie chce nabyć EV, 34% zaś poważnie się nad tym zastanawia, zaznaczając odpowiedź „raczej tak”. Nie oznacza to jednak, że pozostałą grupę można klasyfikować jako przeciwników elektryków, ponieważ 25% z pozostałej części na pytanie o kupno auta nowej generacji odpowiada „nie wiem”.

Największa grupa ankietowanych chciałaby móc ładować swoje samochody w garażach domowych (48%), na miejscach parkingowych (43%), publicznych parkingach (39%) czy w okolicy, w której pracują (39%). Co ciekawe, badanie ujawnia brak rozeznania respondentów na temat możliwości ładowania aut elektrycznych w garażach i parkingach mieszkalnych, ponieważ prawie aż ¾ twierdzi, że w chwili obecnej technologia nie pozwala na ładowanie auta bezpośrednio z gniazdka elektrycznego, co jest błędnym rozumowaniem.

Problem istnieje także w kwestii popularnych wallboxów, bowiem 83% ankietowanych nie byłoby w stanie poradzić sobie z instalacją domowej stacji ładowania. Jedynie co 50-ty odpowiadający stwierdził, że bez problemu sprostałby zadaniu, a jego wiedza na ten temat jest kompleksowa. Z kolei prawie połowa grupy badawczej uważa, że obecne zasięgi elektryków nie przekraczają 200 km. Przedziały 1-50 km i 51-100 km wskazały 23% osób, natomiast 101-200 km – 22%.

Projekt pokazuje, jak ważna jest edukacja na temat obecnych osiągnięć trendu elektromobilności oraz możliwości aut elektrycznych dostępnych już teraz w sprzedaży. Odpowiednia promocja zagadnienia e-mobility daje nadzieję na to, że w następnych badaniach świadomość i wiedza Polaków będzie coraz większa, co również korzystnie przełoży się na wysokość sprzedaży aut elektrycznych w Polsce.

 

Pełne badanie znajduje się na stronie projektu InsightOut Lab. 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.